Planowanie przestrzenne

Dotyczy ona polityki przestrzennej. Jest częścią architektury ogólnej, jak i zupełnie osobną dziedziną nauki. Odnosi się ono do trzech poziomów zjawisk społecznych, a więc miasta, regionu i kraju. Głównymi elementami planowania przestrzennego są: porządkowanie terenów, rozwiązywanie problemów związanych z ich zagospodarowaniem, planowanie i analizowanie zagospodarowania przestrzennego, ochrona dobra publicznego i wiele innych. Wśród najważniejszych celów tej nauki są: jakość życia, wartość przestrzeni urbanistycznej, aktywności gospodarcze, wartość nieruchomości, racjonalność użytkowania terenu, równoważenie rozwoju regionu i wiele innych.

About the Author