Co to jest architektura?

Jest to dziedzina działalności twórczej, która zajmuje przestrzenią i związana jest z sztuką, a czasami filozofią. Obejmuje wiele dziedzin techniki, budownictwo, urbanistykę, ruralistykę, ogrodnictwo, wnętrzarstwo, akustykę, meblarstwo oraz scenografię. Sam obiekt architektury musi odpowiadać funkcji, celowości technicznej, wymaganiom ekonomicznym i estetycznym. Najważniejsze jednak, że musi sprostać wymaganiom i oczekiwaniom użytkowników tej przestrzeni. Sama realizacja projektu wymaga korzystania z innych osiągnięć dyscypliny takich, jak sztuka, filozofia, inżynieria, technika, budownictwo, statyka, socjologia, psychologia, urbanistyka i nauki społeczne. W ciągu wieków zmieniały się poglądy na architekturę, jak i samo pojmowanie architektury. W potocznym zrozumieniu jest to budowniczy, który musi zachować trzy zasady – trwałości, użyteczności i piękna. Formami zaś podstawowymi są sześcian, stożek, kula, walec i ostrosłup. Dzisiejsi architekci wykorzystują nowoczesną technikę i komputery, aby stworzyć piękne wnętrza czy budowle.

About the Author