Architektura krajobrazu

Dziedzina ta odnosi się do kształtowania szaty roślinnej, wodnych i architektonicznych elementów w środowisku życia człowieka. Bierze ona pod uwagę oczywiście rzeźbę terenu, roślinność, glebę, klimat, jak i kulturę regionu czy miejscowe tradycje, legendy oraz lokalne potrzeby ludzi. Charles Elliot przedstawia architekturę krajobrazu jako swoistą sztukę, której esencją jest tworzenie oraz ochrona piękna w otoczeniu typowo ludzkich siedzib i w ogóle scenerii całego kraju. Obecnie architektura krajobrazu stanowi połączenie trzech dziedzin, a mianowicie architektury, urbanistyki, a także planowania przestrzennego. Jej zadaniem jest kształtowanie estetyki i funkcjonalności danego krajobrazu.

About the Author