Architektura XX i XXI wieku

Tutaj przede wszystkim ma się do czynienia z modernizmem oraz postmodernizmem we wszystkich postaciach. Brak jest tutaj jednolitych form stylowych. Nie da się tu też wyróżnić tak zwanych cech formalnych. Głównymi zasadami modernizmu, którymi mieli się kierować architekci, było poczucie moralnego obowiązku względem społeczności, a więc przede wszystkim urbanistyka, architektura mieszkalna, przemysł itp. Wiele cech przeszło z dziewiętnastego wieku. Jednocześnie charakterystyczne współcześnie są surowe materiały, jak beton, stal, szkło, duże klatki schodowe, brak regularnych wewnętrznych podziałów bądź brak jest podziałów w ogóle (tak zwany wolny plan), okrągłe okna i wiele innych tego typu.

About the Author