Nagroda Pritzkera

Została ona stworzona przez Jaya Pritzkera w 1979 roku. Jest ona przyznawana każdego roku przez Fundację Hyatt architektom, którzy zaznaczyli się dużym wkładem w rozwój środowiska człowieka. Jest to swoisty „architektoniczny Nobel”. Honoruje się żyjącego architekta, który wykorzystują własną sztukę, talent, wizjonerstwo, a także zaangażowanie wzbogacają otoczenie człowieka, jak i całe środowisko budowlane. Grantem finansowym jako dodatkiem do nagrody jest sto tysięcy dolarów. Ważniejsze jest jednakże pozyskiwanie przez to zainteresowania licznych inwestorów.

About the Author