Co to jest styl architektoniczny?

Jest to zespół cech formalnych odnoszących się typowo do architektury, które posiadają swój określony zasięg regionalny lub międzynarodowy, zależnie od danego stylu. Jednocześnie wielokrotnie tym mianem określa się też swoiście indywidualny styl architekta, jakiejś szkoły architektonicznej bądź typowy język form odpowiedni dla danej epoki architektonicznej. Wszystko tutaj tak naprawdę zależy od kontekstu. Jednym z popularniejszych jest podział w historii architektury na epoki, gdzie panowały pewne style, chociaż podział ten nie jest ścisły i pełen uproszczeń. Ujęcie stylu architektonicznego w epokach pojawiło się tak naprawdę dopiero w dziewiętnastym wieku, epoce historyzmu. Wtedy to korzystano z katalogu stylów dla określenia wyglądu zewnętrznego danych obiektów. Są to więc zebrane określone cechy charakterystyczne dla następujących po sobie epok, a nie dokładnie styl sensu stricto. Nawet sama definicja tego nie jest dokładna. Wyróżnia się między innymi styl gotycki, renesansowy, modernistyczny, rokoko, baroko, ale także śląski, afrykański, sakralny, wojskowy i wiele innych.

About the Author