Ładowarka łyżkowa

Jest to maszyna typowa dla robót ziemnych. Przeznaczona jest ona głównie do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości. Jej osprzętem jest łyżka. Może być też wykorzystywana do odspajania niezamarniętych gruntów, przewozu materiałów budowlanych na placach budowy, jak i z wykorzystaniem dodatkowego osprzętu do przeładunku bloków kamiennych bądź innych materiałów. Dzieli się je na: gąsienicowe i kołowe, przegubowe i nieprzegubowe, naziemne i kopalniane, czołowe, obrotowe, z łyżką wychylną na bok, z wyładunkiem zasięrzutnym i wiele innych.

About the Author