Dyscypliny architektury

Istnieje wiele dyscyplin z dziedziny architektury, jako jej swoiste podkategorie. Należy przyznać, że w większości przypadków dotyczą one zagospodarowania przestrzennego kraju, wznoszenia różnego rodzaju budowli, planowania miast, osiedli, wsi i wiele innych. Dlatego też wyróżnia się między innymi ruralistykę, planowanie przestrzenne, urbanistykę, architekturę wnętrz, a także architekturę krajobrazu, z czego praktycznie każda z tych podkategorii występuje współcześnie jako zupełnie osobna kategoria, dziedzina. Dzięki temu na przykład na studiach już na początku można się specjalizować w danej dziedzinie architektury bez zagłębiania się szczegółowo w inne jej działy. Z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Każda z owych podkategorii jest niezwykle przyjemna, ciekawa, a także niezwykle pomocna w życiu, głównie pod kątem funkcjonalnym bądź estetycznym. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że usługi tego typu są dosyć drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić.

Jako dyscyplina zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym kraju, planowaniem wsi, osiedli i miast. Zajmuje się tez wznoszeniem budowli. Do architektury zalicza się dużo dyscyplin takich, jak ruralistyka, która jest projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu otwartego, czyli wiejskiego, planowanie przestrzenne, w którym sensem jest kierowanie zdarzeniami ład przestrzenny, sterowanie architekturą osiąganie celów, ochrona dobra publicznego, jak i łagodzenie konfliktów, zaś w urbanistyce chodzi o programowanie i planowanie miast i osiedli podczas ich rozwoju, czyli opracowuje koncepcje planistyczne. Architektura wnętrz to przede wszystkim sztuka pozwalająca kształtować wnętrza architektonicznie i obejmuje wystrój wnętrz, i całe wyposażenie jego, architektura krajobrazu zaś jest związana z szatą roślinną elementami wodnymi, jak baseny czy aquaparki. Każda z tych dyscyplin jest bardzo potrzebna i tworząc całość dobry architekt bierze pod uwagę wszystkie te czynniki dyscypliny i wtedy powstaje kompleksowy projekt na przykład jakiegoś osiedla lub placu zabaw dla dzieci.

About the Author