Styl śląski

Należy przyznać, że na Górnym Śląsku praktycznie większość miast tworzących tą aglomerację posiada podobny styl architektoniczny, więc na przykład opisując styl śląski na podstawie Katowic, niewiele możemy się pomylić co do innych miast tego regionu. Stawia się tam przede wszystkim na twory współczesne, ale wynikające z rozwoju przemysłowego ostatnich stu sześćdziesięciu lat. Wyjątkowo centra tutaj nie są z lokacji średniowiecznej, mało jest tutaj reprezentacji stylu gotyckiego, renesansowego i barokowego. Centra kształtowane były w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, a potem rozbudowywane i przekształcane.

About the Author