Maszyny budowlane

Tym terminem określa się swoistą grupę urządzeń, które stosowane są w robotach budowlanych. Jednocześnie najczęściej współcześnie dzieli się je na: maszyny do robót ziemnych, do robót drogowych, urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania, do robót palowych, do przeróbki kruszyw, do produkcji i transportu masy betonowej, do robót zbrojarskich, maszyny transportu samochodowego, bliskiego, do robót wykończeniowych, narzędzia zmechanizowane, urządzenia pomocnicze i wiele innych. Jednymi z popularniejszych tak w ogóle maszyn i urządzeń z tej kategorii są chociażby takie, jak: koparki, ładowarki różnego typu, walce, zagęszczarki, ubijarki, frezarki, pogłębiarki, pompy, rurociągi, młoty, palownice, kafary, kruszarki, betonownie, betoniarki, wibratory, ciągniki, dźwignice, przenośniki, agregaty, zawiesia, szalunki, urządzenia do robót tynkarskich, malarskich, podłogowych, instalacyjnych i wiele innych. Praktycznie każdy rodzaj roboty posiada swój zestaw narzędzi i maszyn do ich wykonania.

Jest to grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych. Występuje następujący podział tych urządzeń jak maszyny do robót ziemnych, koparki, ładowarki łyżkowe, maszyny do płaskiego odspajania gruntu czyli spycharki, zgniatarki, równiarki, zrywarki. Są też maszyny do zagęszczania gruntu jak walce, zagęszczarki, ubijarki, ubijaki. Maszyny do robót drogowych to rozciełacze do asfaltu, stabilizatory podłoża, frezarki asfaltu. Do urządzeń do hydromechanizacji i odwadniania należą pogłębiarki, pompy, rurociągi, zestawy igłofiltrowe, zestawy igłostudzienne, filtry studzienne, urządzenia wiertnicze, wiertnice, ssawniki, zagęszczacze pulpy i oddzielacze urobku. Urządzenia do robót palowych to rury obsadowe, młoty kafarowe, wyrywacze kafarowe, wybieraki, kafary, palownice, zestawy malownicze, głębiarki. Następnie są maszyny do przeróbki kruszyw jak kruszarki, młyny, przesiewniki. Są też maszyny do produkcji i transportu masy betonowej jak betonownie, betoniarki, składowiska kruszywa, środki transportu masy betonowej, maszyny do zagęszczania masy betonowej, wibratory do betonu. Maszyny do robót zbrojeniowych, giętarki, maszyny transportu samochodowego jak samochody ciężarowe, ciągniki. Maszyny transportu bliskiego jak przenośniki, ładowarki przenośnikowe, dźwignice, maszyny do robót wykończeniowych, tynkarskich, malarskich, podłogowych, do posadzek, robót instalacyjnych, pomocniczych.

About the Author