Urbanistyka

Jest to wyjątkowa i dobrze już współcześnie znana nauka o swoistym programowaniu, projektowaniu i planowaniu miast, a także osiedli. W wielu przypadkach zalicza się tutaj również ich powstanie i historię. Przede wszystkim urbanistyka odnosi się bezpośrednio do struktur miejskich i ich analizy, przez co też opracowuje się kolejne, nowe pomysły planistyczne. Współcześnie stawia się na minimalizację struktur, jak i samych konfliktów interesów między użytkownikami kolejnych obiektów budowlanych, a także ochroną środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.

Jest to swoista nauka o programowaniu, a dokładniej o planowaniu miast, osiedli, ich powstawaniu, jak i historii ich rozwoju. To właśnie ta dziedzina zajmuje się strukturami miejskimi, ich analizą, na podstawie czego opracowywane zostają swoiste koncepcje planistyczne. Zadania tej dziedziny obejmują przede wszystkim minimalizację konfliktów między interesami użytkowników obiektów budowlanych, czyli firm, mieszkańców itp., a interesami samego miasta, innych miast, państwa, jak i względem ochrony środowiska i to jednocześnie przyrodniczego, jak i kulturowego. Ważnym jest, aby pamiętać, że urbanistyka towarzyszy nam szczególnie jeśli planujemy rozbudowę swojego domu, firmy. Potrzebujemy na to zgodę z Urzędu Miasta w wydziale architektury lub architektury i geodezji czy też w wydziale gospodarki przestrzennej (zależnie jak to jest rozwiązane w danym mieście). Wielokrotnie organizowane są tam również planowania przestrzenne, gdzie zaznaczone jest, że na danym terenie może powstać już tylko jeden budynek o przeznaczeniu mieszkalnym, a nie na przykład przemysłowym itp.

About the Author