Styl drewniany

Znaleźć tego typu architekturę można praktycznie w każdym kraju. Jest to po prostu styl, gdzie podstawą są drewniane elementy konstrukcyjne. Ma to swoje zalety i wady, jak wszystko. Drewno daje dużą swobodę i łatwość obróbki owego materiału. Z kolei wadą jest mała trwałość, duża łatwopalność, a także ograniczona wytrzymałość, szczególnie mechaniczna. Jednocześnie budynki tego typu nie mogą być zbyt wysokie. Najczęściej stosowanymi konstrukcjami tego typu są między innymi: wieńcowa, przysłupowa, sochowa, sumikowo-łątkowa, więźba dachowa, ściana szkieletowa itp.

About the Author