Styl arabski


Polega on przede wszystkim na tworzeniu budowli prostych, jeśli ich przeznaczeniem jest po prostu mieszkanie, lub niezwykle pięknych i reprezentacyjnych, jeśli mają to być pałace czy meczety. Widać tutaj wielką rozbieżność kastową, materialną, a także między elementami świeckim a religijnymi. Mieszkania to po prostu blokowiska, prostopadłościany z małymi dziurami bez okien. Z kolei pałace posiadają portyki, kolumienki, kopuły różnego typu podobnie, jak meczety i inne miejsca kultu. Są one słynne na cały świat i bardzo charakterystyczne.

About the Author