Ruralistyka

Dziedzina ta obejmuje przede wszystkim projektowanie oraz kształtowanie tak zwanego krajobrazu otwartego. Przede wszystkim kojarzone jest w projektowaniem krajobrazu wiejskiego, ale jednocześnie w coraz szerszym ujęciu zajmuje się projektowaniem przedmieść bądź nawet otwartych terenów wypoczynkowych. Okazuje się, że na terenie naszego kraju jest około osiemdziesiąt procent otwartego terenu, ale który nie jest objęty zabudową miejską. Dziedzina ta staje się coraz popularniejsza we współczesnej architekturze, jak i życiu codziennym.

About the Author