Armatura

Przemysłowe oraz domowe instalacje do różnych substancji

Wiele instalacji przemysłowych i domowych wymaga odpowiednich urządzeń do ich przesyłu. Podstawą są różnego rodzaju rury i przewody – w tym przypadku materiał z którego zostaną wykonane w dużym stopniu zależy od rodzaju przesyłanych substancji. Do zwykłej wody stosuje się rury wykonane ze stali, miedzi albo tworzyw sztucznych, w przypadku gazu będzie to najczęściej także stal, a na przykład przy substancjach żrących specjalne odmiany kwasoodpornych stali. Rury to tylko jeden z elementów instalacji, oprócz tego potrzebne będą również inne elementy do ich łączenia i sterowania przepływem. Ponieważ rury rzadko kiedy ciągnie się prosto, to konieczne będzie zastosowanie odpowiednich kolanek, dzięki którym można zmienić kierunek instalacji. Często wykorzystywane są również kolanka i rozgałęźniki, dzięki którym można rozdzielać przepływ substancji na kilka obiegów. Oczywiście wszystkie te elementy, podobnie jak rury, muszą także nadawać się do substancji, które będą daną instalacją przesyłane.

Kolejną grupą elementów stosowanych w układach armatury są urządzenia sterujące przepływem. Zaliczają się do nich przede wszystkim różnego rodzaju zawory i przepustnice, które instaluje się w odpowiednich miejscach w instalacji. Najczęściej spotykany zawór do armatury służy do regulowania przepływu cieczy lub gazu przez układ instalacji. Można go skręcić całkowicie, i wtedy przepływ jest odcinany, albo odpowiednio odkręcić, regulując tym samym ilość przepływającej substancji. Zawory występują przeważnie w dwóch podstawowych odmianach, czyli tłokowej i kulowej, ale w specyficznych zastosowaniach używa się również innych odmian. Podobną rolę pełni w instalacjach przepustnica, ma ona jednak znacznie więcej możliwości od typowego zaworu. Przepustnice wyposażone są dodatkowo w układy sterujące, dzięki czemu można je wpiąć w system sterowania i automatycznie zarządzać ich pracą. Dlatego też raczej wykorzystuje się w instalacjach przemysłowych, w domowych są raczej rzadziej spotykane.

About the Author