Portyk

Jest to budynek stworzony na planie prostokąta, który ma jeden lub kilka rzędów kolumn, które swoiście wspierały dach zamknięty ścianą, ale tylko z jednej strony. Najczęściej stosowany był on w architekturze rzymskiej. Terminem tym określa się też ganek otwarty kolumnowy lub filarowy, przed wejściem, przez co tworzy główną część fasady budynku. Jeśli ma on być przodem elewacji to jest to prostyl, a jeśli mieści się w głębi budynku to określa się go jako in antis. Element ten stosowany był również już w greckich stoach, a przynajmniej podobnie wyglądał.

About the Author