Nagroda Walkera

Powstała ona w 1972 roku przez Dziedzictwo Szwajcarskie. Jest ona przyznawana każdego roku gminom, organizacjom lub przedsiębiorstwom, które zaznaczyły się dużym wkładem w rozwój współczesnej architektury, jak i ochrony wartości własnego dziedzictwa, środowiska oraz przestrzeni. Nagroda fundowana jest ze spadku genewskiego przedsiębiorcy Henri-Louisa Wakkera, który ją ufundował. Dlatego też nosi ona jego nazwisko. Nagrody te przyznawane były między innymi w takich miejscowościach, jak: Muttenz, Monte Carasso, Bienne, Berno, Uster, Delemont i inne.

About the Author