Marconi Władysław

Żył on w latach 1848-1915. Urodził się i zmarł w Warszawie. Był słynnym architektem i konserwatorem tamtych czasów. Ukończył on Cesarską Akademię Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. Oprócz pracy zawodowej zajmował się też działalnością społeczną i kulturalną. Był współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Koła Architektów i wiele innych. Wśród jego prac, które tworzył od początku (projektu) do końca ich budowy były: Hotel Bristol z 1902 roku, Pałacyk Dziewulskich, Pałac w Borkowicach, biblioteka publiczna im. Kierbedziów, przytułek św. Franciszka, Dom Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia, Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Rosja”, fabryka cukrów i czekolady Fruzińskiego, szkoła dla dzieci tramwajarzy, dom gminy żydowskiej i wiele innych.

About the Author