Lessel Fryderyk

Urodził się w Dreznie, a zmarł w Warszawie. Był architektem i budowniczym rządowym podczas istnienia Królestwa Polskiego. Żył w latach 1767-1822. projektował on i nadzorował wiele prac budowlanych w samej Warszawie. Między innymi wymienić tutaj należy pałac Branickich, pałac Morsztynów i Szaniawskich. Pracował on również z innymi architektami przy budowie Pałacu Tyszkiewiczów. Przede wszystkim charakteryzował się łączeniem w swoich pracach elementów klasycystycznych i neorenesansowych. Jeśli ktoś zna kamienicę Karola Burgera, Nowy Świat 35, gdzie podziwiać można między innymi doryckie portyki kolumnowe, to również ona jest autorstwa Lessla. Współcześnie mieści się tam cukiernia Bliklego.

About the Author