Hryniewiecki Jerzy

Żył w latach 1908-1989. Urodzony w Dopracie, a zmarł w Warszawie. Był typowym polskim architektem, urbanistą. Projektował budynki przemysłowe, sportowe, a także użyteczności publicznej. Dodatkowo zajmował się projektowaniem wystaw i grafik. Jest on laureatem Honorowej Nagrody SARP z roku 1977. Wśród jego głównych dzieł architektonicznych należy wymienić między innymi: projekt budynku NIK w Warszawie, Wystawę Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, Stadion X-lecia, Wybrzeże Szczecińskie, Supersam w Warszawie, Halę Sportowo-Widowskową „Spodek” w Katowicach, basen KS Legia w Warszawie, projekt ośrodka wypoczynkowego w Solinie i kulturalnego w Karpaczu.

About the Author