Historia architektury

Obejmuje ona związki architektury z rozwojem techniki, czynnikami klimatycznymi, ekonomicznymi, socjologicznymi, polityczno-ideologicznymi oraz religijnymi. Sama historia opisuje estetyczny i techniczny rozwój architektury, budownictwa od początków budowli człowieka do czasów współczesnych. W historii architektury najczęściej dzieli się ją na epoki stylistyczne. Cała działalność może być opisana przy pomocy skodyfikowanych cech stylistycznych. Architekturę dzielimy na architekturę prehistoryczną, starożytną, średniowiecza i nowożytną, XIX wieku, XX i XXI wieku. Architektura dzieli się też na inne rejony świata ze względu na religię. Jednak w każdej z nich są cechy wspólne, które wpływają na siebie i mieszają się ze sobą. Bardzo kolorystyczne i bajkowe są architektury takie, jak indyjskie, afrykańskie, arabskie, które przeniknęły do architektury europejskiej podczas podbojów w średniowieczu, czy później. W dzisiejszych czasach też dużo architektów bazuje na arabskiej architekturze, niezwykle orientalnej i interesującej.

Wielokrotnie jest ona wykładana w trakcie nauki o samej architekturze bądź też jako zupełnie osobna nauka. Odnosi się ona do opisów estetycznego i technicznego rozwoju architektury, jak i budownictwa i to od początków istnienia gatunku ludzkiego, aż po współczesność. Jednocześnie historia architektury nawiązuje ściśle do relację między typową architekturą, a techniką, czynnikami klimatycznymi, ekonomicznymi, socjologicznymi, religijnymi, kulturowymi, a nawet politycznymi. Najwięcej względem architektury można powiedzieć względem europejskiego kręgu kulturowego. Historię tą dzieli się na epoki stylistyczne, które mogą znacznie się od siebie różnić. Wielokrotnie według owego podziału na epoki charakteryzowana jest cała działalność budowlana z danego okresu, jak i terytorium. Najczęściej wyróżnia się epoki: prehistoryczną, starożytną, średniowieczną, nowożytną, którą z kolei dzieli się na przykład na barok, renesans, romantyzm i wiele innych), a także XIX, XX i XXI wiek. Można też historię architektury podzielić ze względu na kontynenty i poszczególne kraje, jak i religie.

About the Author