Gruszka

Tak naprawdę jest to tylko część ruchoma dla pojazdu, który służy do przewozu gotowego już betonu. Jednocześnie w skrócie, w swoistym slangu budowlanym mówi się tak również o całym pojeździe wraz z ową gruszką. Inaczej określa się ową gruszkę również jako betoniarnię czy cementownię, zależnie od środowiska, w którym się pracuje. Ponadto należy zaznaczyć, że praktycznie na każdej budowie maszyna ta jest wykorzystywana. Określa się ją wielokrotnie jedną z najważniejszych dla istnienia jakiegokolwiek budynku.

About the Author