Gotyk

Jest to jeden ze stylów architektonicznych z epoki średniowiecznej. Należy przyznać, że do dzisiaj cieszy się on dużym powodzeniem i zainteresowaniem, a także wprost ogromnym podziwem. Cechowały go przede wszystkim strzelistość budowli, okna o charakterystycznym kształcie z witrażami, duże wieże wznoszące się aż do nieba, wysmukłość, ogrom budowli itp. Celem było przede wszystkim ukazanie niskości i marności człowieka względem ogromu i wspaniałości Boga. Gotyk był całkowitym przeciwieństwem romanizmu, również stylu architektonicznego w średniowieczu.

About the Author