Georg Bahr

Był niemieckim architektem z okresu baroku. Z początku pracował jako cieśla. Pierwszym jego obiektem był kościół parafialny Loschwitz, który oparty jest na rozciągniętym ośmiokącie, którego budowę zakończono w 1708 roku. Potem powstał między innymi Drezdeński Kościół Sierocy, Kościół św. Trójcy w Schmiedebergu w Rudawach, kościół w Forchheim, świątynie w Konigstein, Holstein, Kesselsdorf i wiele innych. W 1730 roku otrzymał tytuł architekta. Zmarł z wieku 72 lat i został pochowany w krypcie ciągle wznoszonego ówcześnie kościoła Frauenkirche.

About the Author