Empora

Jest to też inaczej chór muzyczny. Występuje najczęściej w kościele jako galeria na kolumnach bądź filarach, otwarta do wnętrza kościoła. Jest ona najczęściej umieszczona nad nawami bocznymi i tworzy osobne pomieszczenie dla zakonników najczęściej. Wielokrotnie trzyma się tam również pozostałe instrumenty muzyczne, jeśli jeszcze jakieś są potrzebne lub po prostu umieszczone są tam organy. Czasami zdarza się, że empora okala cały kościół. Wyróżnia się emporę właściwą, pozorną oraz tak zwaną pseudoemporę.

About the Author