Części budynków

Każdy budynek posiada swoje elementy główne i dodatkowe. Oczywiście wszystko zależy od przeznaczenia danego budynku, a także do stylu i mody, według której został on wykonany. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w różnych epokach na odmienne elementy zwracano uwagę. Przede wszystkim liczyły się odpowiednie pokoje i ich urządzenie, a kolejne elementy, typu alkierzyki, altanki itp., zależały przede wszystkim od majętności danego właściciela, epoki i jego wymagań względem budowlańców. Wśród najważniejszych, a przynajmniej najczęściej w historii architektury poruszanych, części budynku należy wymienić: atrium, empora, ganek, glorietta, hala, haram, apsyda, szyb, skrzydło, weranda, tęcza, portyk, poddasze, przedproże, nawa, loggia, krużganek, korpus, klatka schodowa, kondygnacja i wiele innych. W wielu przypadkach liczy się przede wszystkim okres, w którym żyjemy, a także nasze własne pomysły i możliwości danego architekta, któremu zlecimy wykonanie naszego domu czy firmy, zależnie co akurat potrzebujemy.

Każdy budynek w architekturze ma swoją nazwę. Do takich nazw należy alkierz, czyli izba narożna kwadratowa lub prostokątna, wydzielona w budynku lub dobudowana do niego, wystający przed niego oraz przykryta osobnym dachem. Alkierz powstał w średniowieczu z baszt. Jest toteż do izb mieszkalnych dworach lub pałacach lub w budownictwie wielskim. Następnymi częściami budynku są ambit, absyda, arena, atrium, hosz, hipostyl, klatka schodowa, kondygnacja, pylon, ryzalit, skrzydło, bajt, korpus budowli, kruchta, krużganek, kryptoportyk, loggia, diaconicon, skrzyżowanie naw, sygnaturka, szyb, taras, ejwan, eksedra, empora, mezzanino, naos, galeria, ganek, transept, tęcza, terem, weranda, wykusz, nawa, gdanisko, glorietta, hala, haram, harem, piano nobile, podcień, poddasze, portyk, przedproże, zachata, zagaty, wyżka. Wszystkie te nazwy mają w architekturze swoje miejsce. Wiele nazw ma swoje pochodzenie już w średniowieczu i jest związane z dawnymi zamkami, dworami lub chatami wiejskimi. Budynki składają się z różnych części, zależnie od ich zastosowania.

About the Author