Czasopismo „Świat szkła”

Jest to czasopismo budowlane, które odnosi się do branży szklarsko-okiennej. Przede wszystkim jest ono przeznaczone dla fachowców. Jest wydawane od 1996 roku. Dawniej był to kwartalnik, ale obecnie jest to już miesięcznik. Wydawcą jest Euro-Media sp. z o.o. Prezentowane są w tym czasopiśmie przede wszystkim metody produkcji i obróbki szkła, ich zastosowania, wyniki licznych badań laboratoryjnych, sprawozdania z fachowych konferencji czy wystaw o wyżej wymienionej tematyce. Niektóre artykuły są tłumaczone z niemieckiego pisma „Glaswelt”, z którym „Świat szkła” współpracuje (mają nawet taką samą nazwę, ale w różnych językach).

About the Author