Czasopismo Detail

Jest to swoisty międzynarodowy periodyk architektoniczny. Wydawany jest on przez wydawnictwo o tej samej nazwie. Ukazuje się on w Monachium od 1961 roku. Każdy jego zeszyt to inny temat konstrukcyjny, jak na przykład konstrukcje dachowe, renowacja i wiele innych. Szczegółowo prezentowana jest jakość detali konstrukcyjnych, rysunki i fotografie jako przykład z kraju i zagranicy. Mieszczą się tam również rysunki techniczne w skali porównawczej. Przede wszystkim „Detail” skierowany jest do architektów i inżynierów.

About the Author