Czasopismo Architektura-murator

Jest to typowo polski miesięcznik, który wydawany jest przez Wydawnictwo Murator, a które ukazuje się w Warszawie od drugiej połowy 1994 roku. Jest to swoista kontynuacja tradycji czasopisma SARP Architektura. Czasopismo to ukazuje się w formie kolorowej broszury. Publikowane są tam reportaże o nowych budynkach (głównie polskich), z małymi planami budynków, teksty publicystyczne, felietony, wywiady, a także sekcja studencka. Redaktorem naczelnym jest Ewa Porębska praktycznie od początku istnienia tego czasopisma.

About the Author