Borowski Michał

Urodził się w 1950 roku w Warszawie i jest architektem oraz historykiem sztuki. W latach 2003-2006 pełnił on funkcję Naczelnego Architekta Miasta Stołecznego Warszawy, a od 2007 szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pracował już jako architekt w biurach w Sztokholmie, a także jako asystent i wykładowca na Wydziale Architektury Królewskiej Politechniki w Sztokholmie. Jest członkiem Związku Architektów Szwedzkich, a także Związku Szwedzkich Budowniczych i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Działa bardzo aktywnie w wielu organizacjach społecznych i politycznych.

About the Author