Architektura średniowieczna

Okres średniowiecza przede wszystkim dzieli się na wczesne chrześcijaństwo, a także architekturę Bizancjum, okresu przedromańskiego, romanizm i gotyk. Dwa ostatnie okresy są najlepiej znane i opisane. Między innymi wiąże się to z tym, że przede wszystkim z nich właśnie zachowały się do dzisiaj niektóre ślady w formie budynków bądź planów architektonicznych. Romanizm przede wszystkim związany był z lokalną tradycją i religią chrześcijańską. Głównymi cechami była ciężkość, przyziemność, ponurość. Gotyk z kolei był totalnym przeciwieństwem romanizmu. Cechowała go wyniosłość, strzelistość, świetlistość, ogrom budynków skierowanych i zmierzających do nieba, patetyzm i ukazywanie człowiek niezwykle malutkim w tego typu budowlach.

About the Author