Architekci świata

Istnieje wielu architektów. Pojawiali się oni praktycznie od starożytności, aż po współczesność. Zależnie od aktualnie obowiązującej mody, pomysłów samych projektantów-architektów, a także gustu i zapotrzebowania danego klienta, takie też powstawały budynki i place, ogrody itp. Większość z nich jest pochodzenia włoskiego lub francuskiego. Jednocześnie należy oczywiście zaznaczyć, że byli też w historii architekci angielscy, niemieccy, rosyjscy, polscy i wielu innych. Od najdawniejszych wieków przede wszystkim wagę przywiązywano do projektantów i twórców budynków bardziej, niż ogrodów czy placów. Dlatego też większość z nich wypisanych jest razem ze swoimi budowlanymi osiągnięciami. Architekci świata zostali spisani na liście architektów, dzięki czemu istnieje szybki i prosty dostęp do wszystkich nazwisk, a także największych dzieł architektonicznych świata. Wpływa to również znacznie na popularność architektów na terenie naszego kraju, jak i na świecie. Dzięki temu też powstają nowe dziedziny tej nauki.

Cała lista jest podzielona na epoki i posortowana alfabetycznie. Do słynnych architektów zalicza się twórców stylów i kierunków, dzięki którym powstały wielkie dzieła lub dzieła krytyczne. Wśród współczesnych architektów zalicza się liczne nagrody, które oni otrzymują, jak Pitzerka, Miesa van der Rohe. Wśród tych wielkich nazwisk jest na przykład Marek Agrypp, Imhotep, Iktinos, Mnesikles, Kallikrates, Wiktruwiusz. We wczesnym średniowieczu zaś do słynnych należeli Antemion, Izydor z Miletu. W gotyku był to opat Suger, Robert de Luzarches, Peter Parter, Wilhelm z Sens. W renesansie zaś należy wymienić Leone Battista Alberti, Donato Bramante, Filippo Brunelleschi, Leonardo da Vinci. W samym manieryzmie zaś słynni byli Andrea Palladio, Galeazzo Alessi, Bartolomeo Ammanati, Michał Anioł Buonarroti, Rafael Santi, Guliano Romano, Antonio da Sangallo. W baroku zaś też Francesco Borromini, Tylman z Gameren, Ustad Isa,W XVII wieku zaś Robert Adam, William Kent, John Nash, George Gilbert Scot, Gottfried Semper. Współcześnie to Mrio Bota, Max Berg, Maciej Nowicki.

About the Author