Apsyda

Jest to pomieszczenie na rzuci półkola, wieloboku lub półelipsy. Wygląda jako dostawione do bryły świątyni i jednocześnie otwarte do wnętrza budynku. Najczęściej apsyda (lub absyda) zamyka prezbiterium, ewentualnie nawy boczne i ramiona transeptu czy westwerk. Pojawiały się w architekturze już rzymskiej, a potem zostały przejęte przez chrześcijaństwo. Występowały one od wczesnego chrześcijaństwa, a przestały się pojawiać około romanizmu. Najczęściej wykorzystywane były przez styl romański i gotycki jako wielooczne zamknięcia naw. Mała apsyda to apsydiola.

About the Author