Alkierz

Jest to swoista izba narożna, kwadratowa lub prostokątna. Zostaje ona najczęściej wydzielona w budynku bądź dobudowana do niego, a która przykryta jest osobnym dachem. Najczęściej alkierze powstały z przekształcenia baszt narożnych w średniowieczu w zamkach warownych, szczególnie w piętnastym wieku. Kiedy zamki traciły funkcje obronne przekształcały się one w alkierze. Czasami określa się tak również izby mieszkalne w dworach i pałacach w narożach budynków jako garderoby lub sypialnie, izby mieszkalne w karczmach itp.

About the Author