Victor Horta

Belgijski architekt i projektant. Określany jest mianem jednego z najlepszych europejskich architektów pracujących w stylu secesyjnym. Jednocześnie wielokrotnie podkreśla się, że jest też prawdopodobnie pierwszym, który ów styl w ogóle wprowadził. Cztery z jego kamienic zostały wpisane na listę UNESCO, a są to między innymi: Hotel Kassel, Hotel Solvay, Hotel Eetvelde oraz Dome i Atelier Horta, gdzie obecnie mieści się Muzeum Horty. Poza tym godne wymienienia są: park zabaw dla dzieci w Brukseli, Dom Frison, Villa Carpentier „Les Platanes”, sklep jubilerski Wolfers, Muzeum Sztuk Pięknych w Tournai i wiele innych.

About the Author