Kruszarka

Jest to maszyna rozdrabniająca, która wykorzystuje procesy kruszenia, aby wytworzyć kruszywo. Najczęściej dziel się je na kruszarki: z dolnym lub górnym zawieszeniem szczęki ruchomej jako tak zwane kruszarki szczękowe, kruszarki stożkowe o stożkach przeciwbieżnych, współbieżnych lub z wałem nieruchomym, kruszarki walcowe, uderzeniowe (w tym młotkowe, bijakowe i z wałem pionowym) i wiele innych. Wszystko zależy od ich zastosowania, a przede wszystkim budowy wewnętrznej. Budowa to przede wszystkim korpus, zespół elementów kruszących, napędowo-transmisyjny, a także elementy zabezpieczające przed przeciążeniem.

About the Author